Що е то – строителен отпадък и защо е важно извозване на строителни отпадъци

Що е то – строителен отпадък и защо е важно извозване на строителни отпадъци

„Строителни отпадъци“ така се означава всяко вещество или материя, която се генерира в резултат на строителните работи, от изоставени или не преработени, складирани такива, преди да бъдат изоставени на сметища.

Това е често смес от излишни материали, произтичащи от изкопни работи, къртене, строителство, реконструкция, ремонт, събаряне и ремонтни работи по пътищата.

Повече от 90% от отпадъци от строителни работи са инертни, наричани още публично запълване. Такова включва чакъл, бетон, отломки и пръст, които са подходящи за рекултивация и образуване на множество елементи в строителната дейност.

Когато са правилно подредени, материали като бетон и асфалт могат да бъдат рециклирани за повторна употреба в строителството. Click To Tweet

Останалите не са инертни вещества в строителни отпадъци и включват бамбук, дървен материал, растителност, отпадъци от опаковки и други органични материали. За разлика от общественото пълнене, без инертни отпадъци не е подходящо рекултивация и подлежи на възстановяване и многократна употреба. Това са рециклируеми елементи изхвърляни в депа.

Проблемът

Изхвърляне на обществени места и пълнене на депа със смесени строителни отпадъци в съоръжения за сортиране основният подход за управление на строителни отпадъци. За устойчивото развитие, вече не може да разчита единствено на рекултивация на инертни строителни отпадъци. Като такъв, правителствата проучват нови начини за намаляване и също за насърчаване на повторната употреба и рециклирането на строителни отпадъци. Ето, защо от изключително значение е извозване на строителни отпадъци.

Въпреки това, все още ще има значително количество материали, които изискват обезвреждане, както на обществени съоръжения, така и до транспортиране и изхвърляне на депата.

Днес, ние се изправяме пред два водещи проблема – пространство на депо и извозване до такива места. С настоящата тенденция, нашите депа ще бъдат пълни в най-скоро време и общественото запълване на капацитета ще бъдат изчерпани в близко бъдеще. Очаква се смесени строителните отпадъци да се падат около 25% от общия прием на отпадъци в съществуващи депа. Ако няма достатъчно мерки за обществена запълване на капацитета и намаляване на отпадъците се налага да се прибягва до търсене на други алтернативи за оползотворяването им отклонени. Всичко това, се прави с едничката цел капацитетът на депа и животът на депото да не бъде допълнително съкратен.

Comments are closed.