Кое прави дигиталния е-маркетинг толкова печеливш

Кое прави дигиталния е-маркетинг толкова печеливш

„Всяка марка за една компания е като репутацията на един човек. С нея
печелите репутация, като се опитвате да направите трудните неща добре.“
Джеф Безос

В последно време е немислимо да говорим за пазаруване, марки, брандове и да не знаем как се случва онлайн пазаруването. Защо успява да се вмести в живота ни толкова безпардонно и трайно? Единствено рекламата ли прави толкова успешна стратегията на уеб-маркетинга? И има ли значение качеството на уеб дизайна на фирмения сайт, как се поддържа и прави толкова печеливш дигиталния е-маркетинг? Намерих отзивчив отговор от фирма за уебдизайн в Благоевград.

Появата на цифровите мобилни устройства на пазара за технологии измести фокуса на рекламни и бизнес стратегии, основните концепции на персонализация, многоканални връзки и ръководство очакванията на потребителите по пътя на персонализирани продажби. Динамиката на дигиталния свят и прякото  взаимодействие на потребителя с марки и лидери на пазара, създаде нови преживявания и възможности да бъдат споделяни с други потребители онлайн.

Какво  всъщност прави е-маркетинга толкова адаптивен, бърз и все по-печеливш?


Решите ли да преустроите бизнеса си онлайн и планувате да създадете онлайн магазин, е най-добре да се осведомите как да започнете. Ако още нямате собствен бизнес, чудесно решение е да учите – от 1 септември 2016 г. в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София,  имаше първи прием по специалност „Дигитален маркетинг“. Един добър план за развитие в тази посока, може да ви доведе до високи бизнес цели в следните области:

  • Брандова репутация
  • Мониторинг и онлайн репутация, наред с развитие на популярността на марката в интернет 
  • Представяне и стартиране на нови продукти или услуги във всички онлайн канали.

Онлайн промоционални кампании и позициониране в търсачките

Тук засега говорим за хората, които вече имат своя бизнес, и желаят да го развият на ново ниво, като изградят своя дигиталния маркетинг план. Такъв преминава през три основни етапа:

  • Слушане и анализ – преглед на позициониране онлайн, чрез резултати от търсене на големи търсачки, оценка на марката и репутацията, слушане на онлайн разговори, анализ на конкурентни сценарий и целевата аудитория
  • Точната стратегия – поставяне на цели (например: оптимизиране марка репутация, популярност на марка, позициониране, нови продукти на пазара, увеличаване на трафик, обменните курсове и дизайн на стратегията на дигиталния маркетинг
  • Действие по изграждане на уеб сайт – бюджетиране и маркетингови инструменти, които се активират, дизайн и стартиране на дигитални маркетингови кампании.

Стойността на марката често не е идентична с маркетинг-посланието, но то  напомня  усещането, което клиентът получава от нея. В случаи с утвърдени марки, нови марки или продукти, които ще стартират, е важно да се определи точното ниво на комуникация, което да спечели клиенти и конкурентно предимство. С какво стартираме?

Целенасочени действия – таргет-анализ и потребителските тенденции; Анализ на уеб репутация; позициониране на марката онлайн; Персонализация на стратегии и фирмена идентификация.

Кънтент и стратегии – комуникационният план е на линия; На ред са проектиране и реализация на уеб дизайн и оптимизиране на фирмения сайт; Създаване на текстови и мултимедийни съдържания; Search Engine Optimization & Search Engine Marketing.

Влияние – тук се отнасят Социално влияние; социална ангажираност; Споделяне на опита на марката и социални мнения; Мониторинг и анализ на връзките и цитати.

Какво може да направите по-нататък?

Изпълнение на стратегията за онлайн брандинг – събиране и анализ на данни с изображения на линия и уеб репутация на компании, марки и продукти, чрез индивидуални софтуерни онлайн анализ и стратегия за позициониране в търсачките и социалните медии.

Всички фази на развитие на популярността на марката – от анализа на целта и контекст до самото потребление; изработване на план за действие, стартиране на онлайн кампании и социалното ангажираност.

Маркетингов план онлайн – тук се помества обработка на дигиталния маркетингов план, персонализирани въз основа на анализ на конкурентната среда на пазара и клиента, целевата група и стратегически цели и бюджети.

Стартиране на продуктите на живо – определяне и изпълнение на стратегията на онлайн маркетинга и избор на инструменти за комуникация и реклама в подкрепа на въвеждането на нови продукти и услуги онлайн.

Управление на рекламата – идентификация на целите, видимост в търсачките,  онлайн конвертиране и избор на уеб инструменти и социална реклама. Всичко това в полза и като подкрепа на промоционална стратегия и комуникация.

В заключение – когато сте се устремили към необятен пазар и имате жестока конкуренция, отделете достатъчно средства за вашето „лице“ пред света. Набележете правилна стратегия за позициониране на вашия онлайн магазин в търсачките и социални медии. Тук много може да ви помогне вашият SEO специалист и екипът, който е работил върху уеб дизайна, програмирането и позиционирането на фирмения ви сайт. Когато се договаряте за изработка на дизайн за вашия уеб сайт в Благоевград, не забравяйте да включите и редовна оптимизация, за да бъде сайтът лесно откриваем, запомнящ се и  увлекателно представен на нас, вашите клиенти.

Comments are closed.